தற்போது உலகின் முதல் 10 பணக்காரர்களும் அவர்களின் விபரங்களும்

உலகிலுள்ள அனைத்து விடயங்களும் போட்டி என்ற ஒன்றின் மூலமRead More…

பில் கேட்ஸ் (Bill Gates) பற்றி நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய விடயங்கள்

உலகில் பணக்காரர் யார் என்று கேட்டால் அனைவருக்கும் முதலRead More…