Skip to content

New Smart Tamil

Oppo F21 Pro 5G

Oppo F21 Pro 5G

Oppo F21 Pro 5G – Full Smartphone Features

ஒப்போ (Oppo) நிறுவனம் அதன் Oppo F21 Pro இனை வெளியிட்டிருந்தது. இது 4G ஸ்மார்ட்போனாகும். அந்தவகையில், தற்போது அதன் 5G தொழினுட்பத்திலான புதிய Oppo F21 Pro 5G ஸ்மார்ட்போனை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த… Read More »Oppo F21 Pro 5G – Full Smartphone Features