Skip to content

New Smart Tamil

Oppo F21 Pro

Oppo F21 Pro

Oppo F21 Pro – Full Smartphone Features

ஒப்போ (Oppo) நிறுவனம் தனது புதிய Oppo F21 Pro இனைப் பற்றி அறிவித்துள்ளது. பல சிறப்பான முதன்மையான அம்சங்களை இந்த ஸ்மார்ட்போன் கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக நல்ல செயல்திறன் மிக்க சிப்செட்டுடன் பல பாதுகாப்பு… Read More »Oppo F21 Pro – Full Smartphone Features