Skip to content

New Smart Tamil

Poco

Xiaomi Poco M4 Pro

Xiaomi Poco M4 Pro – Full Smartphone Features

ஷியோமி (Xiaomi) தனது போகோ (Poco) M தொடரின் அடுத்த ஸ்மார்ட்போனான Xiaomi Poco M4 Pro இனை வெளியிட்டுள்ளது. இது பல புதிய அம்சங்களை கொண்டுள்ள ஒரு சிறந்த ஸ்மார்ட்போனாகும். இனி, இந்த… Read More »Xiaomi Poco M4 Pro – Full Smartphone Features