Skip to content

New Smart Tamil

Xiaomi

Xiaomi Poco M4 Pro

Xiaomi Poco M4 Pro – Full Smartphone Features

ஷியோமி (Xiaomi) தனது போகோ (Poco) M தொடரின் அடுத்த ஸ்மார்ட்போனான Xiaomi Poco M4 Pro இனை வெளியிட்டுள்ளது. இது பல புதிய அம்சங்களை கொண்டுள்ள ஒரு சிறந்த ஸ்மார்ட்போனாகும். இனி, இந்த… Read More »Xiaomi Poco M4 Pro – Full Smartphone Features

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro – Full Smartphone Features

ஷியோமி (Xiaomi) நோட் (Note) தொடரில் தனது புதிய Xiaomi Redmi Note 11 Pro இனை வெளியிட்டுள்ளது. அழகான தோற்றத்தினை கொண்ட இந்த போனானது பல சிறப்பம்சங்களை கொண்டுள்ளது. முதலில் இதன் அருமையான… Read More »Xiaomi Redmi Note 11 Pro – Full Smartphone Features

Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 11 – Full Smartphone Features

ஷியோமி (Xiaomi) நிறுவனம் Xiaomi Redmi Note 11 எனும் புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது நோட் (Note) தொடரில் வெளியான ஒரு போன் ஆகும். இவற்றின் Xiaomi Redmi Note 11 Pro… Read More »Xiaomi Redmi Note 11 – Full Smartphone Features